ДОДЕЛЕНО „ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ“ НА УЧИЛИШТЕТО

Објавено на: Monday, December 22, 2014

                                              ДОДЕЛЕНО „ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ“ НА УЧИЛИШТЕТО

 

Од програмата „Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен систем“, нашето училиште е наградено по втор пат со зелено знаме.

Право на пријавување по програмата имаа 359 основни училишта. Одлуката за наградување ја донесе комисијата во состав: претставник од Министерството за образование и наука. Претставник од Швајцарска агенција за развиј и соработка, претставник од Министерството за труд и социјална политика и претставник од ОХО.

Еко одборот изразува голема благодарност до сите кои зедоа активно учество за постигнатиот успех на нашето училиште.

ДОДЕЛЕНО „ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ“ НА УЧИЛИШТЕТО
Останати новости