Блог по предметот Информатика за сите ученици

Објавено на: Tuesday, December 9, 2014

Овај блог е наменет за учениците од нашето училиште кои го изучуваат предметот Информатика. Блогот е „место“ каде ќе може да најдете содржини од она што го учиме на часовите по информатика и интересни содржини поврзани со информатиката.

 

https://informatikakliment.wordpress.com/

Блог по предметот Информатика за сите ученици
Останати новости