Безбедност на интернет

Објавено на: Saturday, December 10, 2022

Сајбер безбедност и справување со дезинформации. Како да останеме безбедни во виртуелниот свет? На линкот во продолжение е презентација за тоа како треба да се однесуваме при користење на интернетот.

 

Презентација за безбедност на интернет

 

 

Презентација за безбедност на интернет

 

Презентација за безбедност на интернет

Безбедност на интернет
Останати новости