Современа училница

Објавено на: Wednesday, December 10, 2014

Денес сме горди што од старите нефункционални санитарни простории направивме современа училница која ќе биде отворена за сите ученици..Вложуваме во модернизација на училиштето со современи нагледни средства со подршка од локалната самоуправа и Градоначалникот.

Современа училница
Останати новости